Välkommen till takproffsen i Linköping!

Berland Tak arbetar med både nyproduktion och omläggningar av äldre tak, i hela skalan från mindre garagetak till större industritak. Vi arbetar för dig som behöver helhetslösningar och totalentreprenader.

Taket är byggnadens femte fasad – och på många sätt den allra viktigaste. Att ägna taket lite extra omsorg är alltid en god investering. Vi har mer än 35 år i branschen!