Affärsidé och Kvalitetspolicy

"Berland Tak AB ska bedriva entreprenadverksamhet med fukt- och värmeisolering på tak och terrasser".

Kvalitetspolicy

"Berland Tak AB ska leverera entreprenadtjänster och produkter som ger täta tak och vattenisoleringar och som väl motsvarar högt ställda krav, behov och förväntningar".

Detta skall uppnås genom ett kvalitetsstyrt lagarbete, där varje enskild aktivitet tillsammans med övriga aktiviteter i vår organisation resulterar i nöjda och återkommande kunder. Berland Tak skall framstå som ett uttryck för kvalitet i total mening genom att:

• förstå och möta kundens uttryckta och underförstådda behov och förväntningar

• utveckla och engagera våra medarbetare

• ständigt bedriva förbättringsarbete och sträva efter felfria resultat

• formulera kvalitetsmål och löpande redovisa och följa resultatet

• följa kundens uppfattning om vår kvalitet

Garanti

Som kund hos Berland Tak får du marknadens bästa garanti.

affärsideaffärside2Affärside3