Företaget

Berland Tak var bland de första företagen i Tätskiktsbranchen som blev TiB-auktoriserade.

TiB-auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt.

Ett TiB-auktoriserat företag har minst uppnått följande utbildningsnivå:

  • En representant i företagsledande ställning har genomgått TiBs företagsledarkurs.
  • En representant i arbetsledande ställning har genomgått TiBs arbetsledarkurs steg1 (motsvarar för närvarande TiBs teorikurs för tätskiktsmontörer).
  • Hälften av all producerande personal har genomgått TiBs teorikurs för tätskiktsmontörer och innehar kompetensbevis. Övrig personal har erkänd yrkeserfarenhet.
  • Samtliga tätskiktsmontörer

Ett TiB-auktoriserat företag:

  • har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
  • har kvalitetsledningssystem och miljöpolicy
  • har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
  • följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
  • följer gällande lagar och förordningar
  • innehar erforderliga försäkringar.

Samarbete med Linköpings Praktiska Gymnasium

Samarbetet påbörjades våren 2011. Vi har tillsammans med Linköpings Praktiska och TiB tagit fram vilka kurser som bör genomföras för att slutligen kunna bli tätskiksmontör. Förstaårs-eleverna i byggprogrammet genomför en kortare praktik hos oss för att se vad arbetet innebär. För de elever som väljer inriktning tätskiktsmontör sker praktiken och tätskiktsteorin kontinuerligt under de kommande två åren.

Mataki
Protan
Sundolit
Paroc
FöretagetRobert och TommyRobert och Tommy