Kvalitet och Miljö

Rätt kvalitet är A och O för oss

Vårt kvalitetsledningssystem innefattar såväl kvalitetsplaner som kontinuerlig egenkontroll med dokumentation enligt fastställda standarder. Detta garanterar att varje arbetsmoment blir rätt utfört – en trygghet för både oss och våra kunder.

Vår verksamhet påverkar miljön minimalt

Vi källsorterar vårt avfall och strävar efter att samordna våra transporter, vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster. När det gäller arbetsmiljön är vi mycket noga med att följa lagar och förordningar inte minst när det gäller säkerhet. Vi använder exempelvis alltid skyddsräcken en säkerhet såväl för våra egna medarbetare som för tredje man.

Välutbildad personal

Vår personal genomgår alltid utbildning för

  • Yrkesbevis tätskiktsmontör
  • Tätskiktsutbildning av våra leverantörer, Protan, Soprema och Eco Seal.
  • Heta arbeten
  • Säkra lyft
  • Förarkurs mobila arbetsplattformar
  • Grundkurs fallskydd
  • Första hjälpen och hjärt- lungräddning
  • Våra arbetsledare är dessutom godkända Byggarbetsmiljösammordnare Bas-P/Bas-U.
KvalitetKvalitet 2Kvalitet 3