Tätskikt av god kvalitet från Soprema och Protan

Vi samarbetar främst med Soprema och Protan som var för sig har ett stort utbud av tätskikt i olika färger och utföranden.

Protan takduk är en armerad takduk av PVC. Den finns i flera olika kulörer och är lika användbar på gamla som på nya tak – men särskilt kostnadseffektiv på nyproduktion. Takduken är kraftig, robust och brandhämmande. Den lämpar sig särskilt väl på plana eller svagt lutande tak och kan läggas året runt – även i regn och snö.

Sedumtak – gröna tak – vinner snabbt terräng på kontinenten och sprider sig långsamt även i Sverige, främst i offentliga miljöer. Sedumtaket är inte bara vackert, det ger även miljövinster genom att suga upp en del av regnvattnet så att mängden spillvatten i dagvattenledningarna minskar. Även luften blir renare genom att taket tar upp koldioxid och avger syre.

Garanti

Som kund hos Berland Tak får du marknadens bästa garanti.

Membranisolering

Membranisolering är avsedd för byggnads- och anläggningskonstruktioner som utsätts för mer eller mindre konstant vattentryck - exempelvis innergårdar, parkeringsdäck och takterrasser, tunnlar och underjordsgarage. Membranisoleriing används även under torvtak samt i våtutrymmen, simbassänger och dammanläggningar.

TätskiktTätskikt 2Tätskikt 3