Startsida

Välkommen till Berland Tak!

Vi är din takläggare och ditt takproffs i Linköping som arbetar med både nyproduktion och omläggningar av äldre tak, i hela skalan från mindre garagetak till större industritak. Vi arbetar för dig som behöver helhetslösningar och totalentreprenader. Med mer än 50 år i branschen så erbjuder vi dig högkvalitativa serviceåtgärder med marknadens bästa garanti!


Referenser

feb01
Gamla Linköping, Sjöbergska teatern
Gamla Linköping, Sjöbergska teatern
No Comments

Vårt jobb här innefattade leverans och utläggning av underlagspapp och…

feb01
Om- och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Om- och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
No Comments

Vårt jobb här rörde isolering och tätskiktsarbeten med protanduk. Även…

feb01
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Renovering av flerbostadshus i Linköping
No Comments

Ca 9000 m2. Taktäckning med Mataki Unotech. Montering av taksäkerhet.…

feb01
Nybyggnad av kraftvärmeverket i Linköping
Nybyggnad av kraftvärmeverket i Linköping
No Comments

Här utförde vi arbete med isolering och tätskikt på tak…

feb01
Renovering av Åhlénshuset i Linköping
Renovering av Åhlénshuset i Linköping
No Comments

I entreprenaden ingår taktäckning med fallisolering och Mataki Unotech FR.…

feb01
Ombyggnad av Universitetssjukhuset i Linköping
Ombyggnad av Universitetssjukhuset i Linköping
No Comments

Vi bidrog med isolering och tätskiktsarbeten på terrasser, gårdsbjälklag och…

feb01
Nyproduktion av affärslokal i Linköping
Nyproduktion av affärslokal i Linköping
No Comments

Ca 11000 m2 taktäckning med isolering och mörkgrå Protan SE.…

feb01
Nyproduktion av affärslokal, Mjölby
Nyproduktion av affärslokal, Mjölby
No Comments

I projektet ingick leverans och utläggning av 210 mm isolering.…