Företaget

Berland Tak arbetar med både nyproduktion och omläggningar av äldre tak, i hela skalan från mindre garagetak till större industritak. Merparten av våra uppdrag är helhetslösningar och totalentreprenader i Östergötland, Småland och Södermanland. Våra kunder finns inom kommun och landsting, i privata industrier, bygg och fastighetsbolag, men också bland privatpersoner.

Företaget startades redan 1967 och drivs idag av Robert Löfdahl tillsammans med ett 30-tal medarbetare. Med snart 60 år i branschen, vår långa erfarenhet av de flesta tätskikt och vårt engagemang och gedigen kunskap, så gör det oss till takentreprenörer att räkna med. Ofta bidrar vi med innovativa idéer och förslag. Vi ser alltid det tekniska och ekonomiskt bästa alternativet samtidigt som vi är kända för våra smarta och kostnadseffektiva lösningar.

Berland Tak var ett av de första företagen i Sverige som blev TiB-auktoriserat. Auktorisationen utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt. I vår strävan att vara en heltäckande takentreprenör arbetar vi med de flesta materialen på marknaden, uteslutande från kända leverantörer såsom Mataki, SealEco, Protan, Paroc, Foamglas och Sundolitt.

Samarbete med Linköpings Praktiska Gymnasium
Sedan 2011 har vi tillsammans med Linköpings Praktiska och TiB tagit fram vilka kurser som bör genomföras för att slutligen kunna bli tätskiksmontör. Förstaårs-eleverna i byggprogrammet genomför en kortare praktik hos oss för att se vad arbetet innebär. För de elever som väljer inriktning tätskiktsmontör sker praktiken och tätskiktsteorin kontinuerligt under de kommande två åren.

Kvalitet & miljö

Vårt kvalitetsledningssystem innefattar såväl kvalitetsplaner som kontinuerlig egenkontroll med dokumentation enligt fastställda standarder. Detta garanterar att varje arbetsmoment blir rätt utfört – en trygghet för både oss och våra kunder.

Vår verksamhet påverkar miljön minimalt
Vi källsorterar vårt avfall och strävar efter att samordna våra transporter, vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster. När det gäller arbetsmiljön är vi mycket noga med att följa lagar och förordningar inte minst när det gäller säkerhet. Vi använder exempelvis alltid skyddsräcken en säkerhet såväl för våra egna medarbetare som för tredje man.

Välutbildad personal
Vår personal genomgår alltid utbildning för:

  • Yrkesbevis tätskiktsmontör.
  • Tätskiktsutbildning av våra leverantörer, Protan, Soprema och Eco Seal.
  • Heta arbeten.
  • Säkra lyft.
  • Förarkurs mobila arbetsplattformar.
  • Grundkurs fallskydd.
  • Första hjälpen och hjärt- lungräddning.
  • Våra arbetsledare är dessutom godkända Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U.