Kundenkät

  Arbetsplats/Projekt:

  1.Totalt sett, hur nöjd är du med utförd entreprenad?
  Inte alls nöjd - Mycket nöjd

  2. Totalt sett, hur skulle du betygsätta följande områden på skalan 1-10?
  2.1 Utförande:
  Inte alls nöjd - Mycket nöjd
  Vet ej12345678910
  2.2 Bemötande från projektledare/kontaktperson:
  Inte alls nöjd - Mycket nöjd
  Vet ej12345678910
  2.3 Bemötande från takmontörer:
  Inte alls nöjd - Mycket nöjd
  Vet ej12345678910
  2.4 Hållit överenskommen tid:
  Inte alls nöjd - Mycket nöjd
  Vet ej12345678910
  2.5 Erhållen dokumentation:
  Inte alls nöjd - Mycket nöjd
  Vet ej12345678910
  2.6 Kompetensen på personalen:
  Inte alls nöjd - Mycket nöjd
  Vet ej12345678910

  3. Hur troligt är det att du kommer anlita Berland Tak i framtiden?
  Inte alls troligt - Mycket troligt
  Vet ej12345678910

  4. Vad har varit bra?

  5. Vad kan vi på Berland Tak bli bättre på?

  Övrigt?

  Tack för att du anlitat Berland Tak! Vi är måna om våra kunder och er feedback, så vi i framtiden kan bemöta era förväntningar ännu bättre.
  Får vi använda er som referens?
  JaNej
  Om "Ja", ange gärna ditt namn och tel nedan.